آرشیو روزانه: ۲۷ فروردین ۱۳۹۲

محمد حسن شمر

با کلیک بر آدرس زیر، “چند رسانه ای” ساخته شده توسط “حسن ظهوری” مربوط به “حاج محمد حسن رحیمیان” را ابتدا دانلود و سپس تماشا بفرمایید: d8add8a7d8ac-d985d8add985d8af-d8add8b3d986-d8b1d8addb8cd985db8cd8a7d986 لطفا به این چند عکس از “حاج محمد حسن رحیمیان” که به دستم رسیده توجه بفرمایید: … … … …

ادامه گزارش رکابزنی از آستارا تا رامسر

با توجه به در دسترس بودن عکس ها و خبرهای بیشتر، صلاح دیدم گزارش کاملتری را خدمت دوستان و علاقمندان ارائه کنم. قابل ذکر است که عکس های زیر توسط گروه دوستان دوچرخه سوار گرفته شده است: – گروه دوچرخه سوار به ترتیب در شهرها و روستاهای آستارا، لیسار، تالش، اسالم، پره سر، پونل، ماسال، …