آرشیو روزانه: ۱۹ فروردین ۱۳۹۲

قصه‌های تاکسی 6

با دستم اشاره می‌کنم، اتومبیل پراید ترمز می‌کند… من: دهکده المپیک، دربست. راننده: چند؟ من: موقع اومدن 4000 تومن دادم. راننده: 5000 تومن بده سوار شو. من: زیاده راننده: دشت آخر شب بهم نمی‌دی؟ سوار شدم. دست راستم را روی پیشانی‌ گذاشتم. سردرد داشتم. راننده رو به من کرد و گفت: غصه داری؟ بدون این‌که …

دو خبر آموزشی

خبر اول: دوره‌ی آموزشی مثنوی خوانی برگزار می‌شود. دوره‌ي آموزشي نقد و بررسی مثنوی مولوی، در ششمین دوره‌ی خود به دفتر پنجم این اثر ادبی خواهد پرداخت. به گزارش ایرانشهر، گام ششم دوره‌ي آموزشی مثنوی خوانی توسط مؤسسه‌ي خورشید راگا و به استادي دكتر اميرحسین ماحوزي برگزار می‌شود. گفتنی است این دوره شامل چهار نشست …