آرشیو روزانه: ۲۱ شهریور ۱۳۹۱

٢- آنلاين

در جزيره “هيدرا” رو به دريا نشسته ام. پشت سرم كافه isalos قرار گرفته، همان جايي كه با موبايلم از اينترنت رايگانش براي نوشتن اين post استفاده مي كنم. … آبي و اين سفيدي تنيده در آن درياي مواج آبي و آن رخنه هاي سفيد آسمان ابري يكي تكرار حجم و ديگري حجم تكرار …