آرشیو روزانه: ۲۷ دی ۱۳۹۰

همایش بین المللی گردشگری ادبی: فراخوان مقاله

در زیر نسخه نهایی فراخوان مقاله برای “همایش بین المللی گردشگری” ادبی برای اطلاع علاقمندان در دسترس قرار گرفته است. چند خبر: 1- آقای دکتر اسماعیل قادری به عنوان رییس کمیته علمی همایش انتخاب شدند 2- به زودی سایت همایش به آدرس Literarytourism.ir برای اطلاع رسانی در رابطه با همایش مستقلا شروع به کار خواهد …