آرشیو روزانه: ۱۳ تیر ۱۳۹۰

4- تا رُم

در مرکز دایره‌ی اقیانوس وقت هست برای کاری نکردن هبوط خورشید و گذر نسیم و کمی دل‌خوشی در اتاق شماره ی 102 هتل nh (بِرَند هتل های زنجیره ای متعلق به کشور هلند) شهر رُم نشسته ام و برای یک روز استفاده از اینترنت 10 یورو پرداخت کرده ام. اکنون این شما و این سفر: