آرشیو روزانه: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

در ساعت 2 نیمه شب

1- “نظامی” را که می‌شناسید. حتما می‌دانید که منظومه‌ای دارد با عنوان “هفت پیکر”. هفت پیکر، شرح هفت قصه است که توسط هفت دختر، در هفت گنبد با هفت رنگ، منسوب به هفت سیاره، در هفت روز هفته بیان شده است. می‌دانم که می‌دانید، قهرمان قصه‌های هفت پیکر، بهرام گور است. 2- من قبلا بارها …