آرشیو روزانه: ۲ فروردین ۱۳۹۰

15 یورو………………..2

1- بالاخره بعد از دو شب اقامت در هتل DIVANI CARAVEL و در شهر آتن فرصت کردم که برایتان بنویسم. راستش در دو شب قبل هم فرصت داشتم اما استفاده از اینترنت در این هتل، برای یک روز کامل، 15 یورو هزینه دارد و برای یک ساعت 5 یورو. با این حال، امشب دل به دریا زدم و …