روز: دی ۱, ۱۳۸۹

راهنمای گردشگری، تنوع زیستی، مسوولیت

چهارمین جشن راهنمایان گردشگری در شهر رامسر با شعار (Slogan) “راهنمای گردشگری، تنوع زیستی، مسوولیت” برگزار خواهد شد. قابل ذکر است که این اولین مرتبه است که در جشن راهنمایان گردشگری از شعار، آن هم شعاری همسو با شعار “سازمان جهانی گردشگری” استفاده می شود. به همین منظور تصمیمات زیر در چهارمین جشن راهنمایان گردشگری قابل …

دل نوشته ای نه از جنس شب یلدا

در کشور ما هرگز کتاب و خرید کتاب جزو دغدغه های اصلی عامه ی مردم نبوده است. اکنون هم با طرح هدفمند کردن یارانه ها احتمالا کتاب از اولین کالاهایی است که از زندگی مردم بیش از پیش حذف می شود. در این میان، ناگفته پبداست که تکلیف کتاب های گردشگری چه خواهد بود. حال …