آرشیو روزانه: ۲۰ فروردین ۱۳۸۹

چين چگونه از گردشگري درآمد دارد

چين آثار تاريخي و فرهنگي و طبيعي و بناها و باغ‌ها و موزه‌هاي فراواني دارد كه باعث مي‌شود هر ساله بيش از 100 ميليون گردشگر از اين كشور بازديد كنند. اما آن‌چه كه در اين نوشتار به آن اشاره مي‌شود، طريقه‌هاي متنوع چيني‌ها براي ترويج فرهنگ به‌علاوه‌ي درآمدزايي از گردشگري است كه مي‌تواند براي دست …

مساله‌ي زمان در اسطوره‌ي اويديپوس

در اساطير يونان، «اويديپوس» شاه «تباي» است. او در جواني پدرش را مي‌كشد و با مادرش وصلت مي‌كند.   من اين اسطوره را در ذهنم ادامه دادم و به اين فكر كردم كه وقتي «اويديپوس» با مادرش وصلت كند، پسري كه از او متولد مي‌شود، برادرش خواهد بود. بعد به مفهوم «زمان» در اسطوره‌ي «اويديپوس» …