روز: فروردین ۱, ۱۳۸۹

سفر به چین: هانگزو ۱

دیشب زمان سال تحویل با چند گروه دیگر ایرانی که در شانگهای بودند در یک رستوران لبنانی جمع شدیم. برای این‌که از لحظه‌ی تحویل سال مطلع باشیم با لپ‌تاپ به اینترنت WiFi رستوران وصل شدیم و داخل سایت اینترنتی «رادیوفردا» رفتیم و از طریق برنامه زنده‌ی این رادیو، همزمان با همه‌ی ایرانی‌ها سال قبل را با …