آرشیو روزانه: ۱۱ بهمن ۱۳۸۸

تحفه‌ي يزد

بيش‌تر به عنوان يك مسافر و نه يك راهنما در سفر چهار روزه به شهر يزد و براي ديدار از جشن سده شركت كرده بودم. زياده براي گفتن ندارم با اين حال… اين تصوير براي من نماد «ايران» است: تا مي‌آيي زيبايي‌اش را بستايي، با زخم‌هايي عميقي روبرو مي‌شوي كه نهادت را پر مي‌كند از افسوس.  …