آرشیو روزانه: ۲۳ آذر ۱۳۸۸

سقاتالار

در برخي از روستاهاي مازندران بناهاي چوبي وجود دارند كه مطابق با معماري بومي ساخته شده به نام «سقاتالار»، «سقانفار» يا «سقانپار» معروفند. بناهاي مذكور در دو اشكوبه و بر روي چهار پايه قطور چوبي به فرم چهارگوش، فضايي كوچك را در حريم امام‌زاده‌ها، تكيه‌ها و گورستان‌ها به خود اختصاص داده‌اند. ارتباط بين دو اشكوبه …