آرشیو روزانه: ۱۵ شهریور ۱۳۸۸

نوشته‌اي از آن‌وقت‌تر ها

اين متن را حدود سه سال پيش براي روزنامه همشهري نوشته بودم. به طور اتفاقي در اينترنت پيدايش كردم و به قولي “براي خالي نبودن عريضه” اين‌جا آوردمش. در پرانتز بگويم كه اگر امروز مي‌خواستم اين متن را بنويسم حتما جور ديگر مي‌نوشتم.