بایگانی برچسب: کوبا

کوبا

به کوبا آمده‌ام. کوبا هنوز خارج از درک من است.هنوز با هم چنان که باید درنیاویخته‌ایم و بر خلاف نامش که می‌تواند در زبان فارسی صفت فاعلی «کوبیدن» تفسیر شود، هنوز من را نکوبیده است به دیواری یا سقفی.«کوبا» نشده است هنوز.بنابراین نمی‌توانم با ردیف کردن کلید واژه‌ها، قافیه‌ی این کشور را بنگارم. با این …