بایگانی برچسب: چیتبال دلبر

جشن هشتم راهنمایان گردشگری از نگاه چیتبال ها

فایل pdf زیر سفرنامه ای است به زبان “چیتبال دلبر” از حضور هر دو چیتبال (دلبر و کوشکی) در هشتمین گردهمایی راهنمایان گردشگری که توسط دوست عزیزم، “مرضییه نقیبی” نوشته شده است: da86db8cd8aad8a8d8a7d984-d987d8a7-d8afd8b1-d8acd8b4d986-d987d8b4d8aad985-d8b1d8a7d987d986d985d8a7db8cd8a7d986-daafd8b1d8afd8b4daafd8b1 شاید برایتان جالب باشد که چیتبال ها دیگر برای خودشان کارت ویزیت دارند: پشت و رو کارت ویزیت چیتبال ها / برای …

حرکت ارزشمند در کرمان

همزمان با شروع پروژه “کودک، محیط زیست، فوتبال” در تهران، دوستان عزیزی نیز در کرمان فعالیت های جالب توجهی انجام دادند. با پیگیری های دوست عزیزم، “رویا ملکی” قرار شد که یک گروه از بچه های خوش ذوق و بامرام کرمانی برای گونه های در معرض خطر تئاتری را روی صحنه ببرند. همچنین با همکاری …