بایگانی برچسب: پرت

۶- پِرت perth

… از قبل وقتی بعد از مراسم تحویل سال و شروع اولین دقایق ۲۰۱۵ به سمت هتل بر می گشتم، همان گدا را دیدم که در همان جای قبلی نشسته بود و به ته سیگارهایی که در مدت چند ساعت گذشته کشیده بود، نگاه می کرد. با خودم فکر کردم از اینکه برای دیدن مراسم سال …