بایگانی برچسب: ویتنام

ویتنام

ویتنام خوشایندترین ترکیب با حروف ویتامین است بی‌شک. معاشرت با این کشور، حتی اگر یک بار اتفاق بیفتد، ارزش حیاتی دارد برای روح آدمی، چنانکه واژهٔ vita به معنای زندگی است در عبارت vitamin. این مقصد قطعا مکمل است برای اهالی سفر؛ چنانکه هر زن و مردی، مکمل یکدیگرند در این کشور برای هر کاری. …