بایگانی برچسب: هامبورگ

۲۷- هامبورگ

صبح روز ۵ سپتامبر “کپنهاگ” را ترک کردیم و به “هامبورگ” آمدیم. “هامبورگ” حرف های زیادی برای گفتن دارد، ولی با توجه به اینکه ما فقط یک شب در اینجا هستیم فرصت چندانی برای مطالعه این شهر نداریم. ۶ سپتامبر از ساعت ۹ تا ۱۱ به همراه راهنمای محلی در “هامبورگ” گشتی خواهیم زد و …