بایگانی برچسب: نقالی

در ۹۰، ۹تایی شدیم

دو اثر دیگر از ایران در فهرست میراث ناملموس (معنوی) جهانی به ثبت رسید که عبارتند از: نقالی (قصه پردازی دراماتیک ایرانی) و “هنر سنتی ساخت و دریانوردی لنج ایرانی در خلیج فارس” موضوعی که در خبرها به آن اشاره نشده (یا کمتر به آن اشاره شده)، این است که هر دو میراث معنوی در …