بایگانی برچسب: موزه ی شعر

موزه‌ی شعر

امروز روز جهانی موزه و میراث فرهنگی است. به همین مناسبت بد نیست که ایده‌ی “موزه‌ی شعر” را در این‌جا مطرح کنیم. ما در ایران داشته‌هایی داریم که به دلیل بسیار در دسترس بودنشان، کمتر به آن‌ها توجه می‌کنیم و اگر حتی از ارزش آن‌ها باخبر باشیم هیچ فعالیتی برای ایجاد ارزش افزوده برایشان انجام …