بایگانی برچسب: سهراب

سهراب را دریابیم

کمتر از دو سال وقت داریم تا تابستان ۱۳۹۳، آن‎وقت “صدای پای آب” ۵۰ ساله خواهد شد. سهراب این شعر را در روستای “چنار” سرود. به این فکر می‎کنم که چه خوب خواهد شد اگر هم‎زمان با ۵۰ سالگی این شعر ناب، موزه‎ای برای شاعر در همین روستا ساخته شود. اگر مردم کاشان و شاید …