بایگانی برچسب: دلبر و کوشکی

بانوان، ورزش، محیط زیست

دیگر موضوع “محیط زیست” حسابی در “وزارت ورزش و جوانان” مورد توجه و بررسی قرار گرفته. در همین راستا، روز ۲۴ خرداد مراسم “نخبگان ورزش بانوان حامی محیط زیست” در هتل “المپیک” تهران برگزار شد. عکس‌های زیر نمایانگر امضای شرکت‌کنندگان در این مراسم است که قرار شده به کمپین‌ حفاظت از محیط زیست بپیوندند. پوستر …

بازگشت “چیتبال ها”

“چیتبال” ها هنوز سفر می کنند. آخرین دفعه که خود من دیدمشان در زمان برگزاری هشتمین گردهمایی راهنمایان گردشگری در شهر مشهد بود. این دفعه هر دو با هم بودند. هر دو هم کارت راهنمای گردشگری همراهشان بود. “چیتبال دلبر” و “چیتبال کوشکی” کارت راهنمای گردشگری بر سینه زدند و به همراه ۳۱ گونه در …