بایگانی برچسب: آگوست رودن

دَه

مردی با بینی شکسته، دایانا، زمین و ماه، دست خدا، متفکر، بوسه، پائولو و فرانچسکا در میان ابرها، بالزاک و … واژه ها و عبارت هایی بودند که برای درک کردن و فهمیدنشان باید به موزه می رفتم. در سفرهای قبلی پاریس وقت نکرده بودم تا از موزه Rodin بازدید کنم. در این سفر این …