نوروز در سفرنامه‌ها

نوروز در سفرنامه‌ها: از دیدگاه “یاکوب ادوارد پولاک” – ۲

ادامه از قبل… چند روزی پیش از عید به پاکیزه کردن خانه‎ها و “فرش‎تکانی” می‎پرذازند. تکاندن فرش فقط یک بار در سال انجام می‎گیرد، چه در طول سال گرد و غبار گردآمده‎ی روزانه از طرف خدمه زیر همان فرش مخفی شده است. به هنگام فرش‎تکانی منزل شاه، وی به یکی از قصرهای خود می‎رود و …

نوروز در سفرنامه‌ها: از دیدگاه “یاکوب ادوارد پولاک” – ۱

…نوروز چنان در اعماق خاطر ایرانیان رسوخ یافته بود که قانونگذاران و فاتحان بعدی (منظور حمله‎ی اعراب است) هرگز نتوانستند متعرض آن شوند. (ایرانیان) دلیلی برای ادامه‎ی این جشن اقامه کردند و آن این بود که خاطره‎ی فتح حضرت علی که به‎خصوص مورد اکرام ایرانیان است، باید جشن گرفته شود. در نتیجه نوروز تنها جشنی …

نوروز در سفرنامه‎ها

حدود سه ماه به نوروز باقی مانده است. چند وقت پیش با خودم فکر می‎کردم که اگر بخواهم امسال در رابطه با نوروز یک تحقیق جمع‎وجور انجام دهم، بهتر است با چه رویکردی به آن نزدیک شوم که هم جالب باشد و هم مثل خود نوروز نو باشد؟ امروز به این نتیجه رسیدم که بد …