آرشیو ‘حماسه‌ي گيل‌گمش’

گیلگَمٍش ۱

جمعه ۲۰ شهریور ۱۳۸۸

بر آنم تا اسطوره‌ی «گیلگمش» را بر اساس روایت‌های متفاوت آن، تفسیر کنم. قبل از هر چیز بگویم که این اولین تلاش مکتوب من در این زمینه است و امیدوارم تا قبل از رفتنم به سفر، این کار پایان پذیرد. اکنون شروع می‌کنم و ادامه می‌دهم تا ببینیم چه می‌شود.

ادامه مطلب …