بایگانی برچسب: پیمان آسانلو

همه برای یوز

استاد “آسانلو” نقاشی آبرنگ زیر را به منظور همکاری در پروژه “حضور یوزپلنگ آسیایی در جام جهانی” کشیده است. ایشان همان کسی هستند که مجسمه استاد “منوچهر ستوده” را هم ساخته بودند. از این هنرمند خوش قریحه و بزرگ منش بسیار سپاسگزاریم.