بایگانی برچسب: آرش

درد پیروز

پیروز از دست رفت، ولی آیا اندوه ناشی از این اتفاق، تنها داشتۀ دوستداران ایران و محیط زیست آن است؟ بد نیست این موضوع را واکاوری کنیم. «پیروز» تنها بازماندۀ سه فرزند «ایران» بود که همگی در اسارت به دنیا آمده بودند. او در روزهایی به دنیا آمد که دمای جغرافیای زندگی‌اش رو به گرمی …

تحقیقی در مورد “آرش”

آرش: آرش قهرمان استوره‌ای ایرانیان است که در روایات از او با صفات “آرش شیواتیر” و “آرش کمانگیر” یاد شده است. وی در زمان جنگ میان ایران و توران و در دوران پادشاهی منوچهر(ایران) و افراسیاب(توران)، جزو سپاهیان ایران بود و با پرتاب تیر، مرز میان ایران و توران را مشخص می‌کند. در کتاب “دانشنامه‌ی …