بایگانی برچسب: پكن

برای تغییر ذائقه

چند عکس از این سفر چین ببینید: این کشتی در قرن نوزدهم به دستور ملکه «سی‌شی» از مرمر ساخته شده و در دریاچه «کاخ تابستانی» نگهداری می‌شود. کاخ تابستانی: پکن چانگ چِنگ حدود دو ماه پیش معبد «بوربودور» را در اندونزی دیدم و حالا در WORLD PARK پکن می‌بینمش. این را که می‌بینم به یاد …