بایگانی برچسب: هفت و هشت

جهان اکبر و جهان اصغر: پیش از سقراطیان (۱)

تئوریهای مربوط به جهان اکبر و جهان اصغر براساس شباهتهایی که دو جهان از نظر ساختار و پروسه دارند ، هرچند که از نظر اندازه با یکدیگر متفاوت باشند ،شکل گرفت تا نشان دهند که جهانی در پی تقلید  از جهانی دیگر است و سعی دارد تا خود را هرآنچه بیشتر بدان شبیه نماید. در …

هفت روز هفته

قبلا گفتم که به همراه خانم سعادتیان بر روی یک تحقیق به نام «از هفت به هشت» کار می‌کنم. تحقیق بسیار سنگینی است. همین حالا ۳۴ کتاب جلوی رویم است که باید از همه‌اشان استفاده کنم و البته باید به کتاب‌های دیگر هم رجوع کنم. با این همه واقعا نمی‌دانم که می‌توانم به نتیجه‌‌ای که می‌خواهم برسم یا …