بایگانی برچسب: نشنال جئوگرافیک

جای خوشحالی دارد

قیمتش ۱۵۰۰۰ تومان است. اولین شماره‎اش در همین آبان ماه ۱۳۹۱ منتشر شده. وقتی نگاهم به آن افتاد بدون لحظه‎ای تردید خریدمش. راستش حدود یک سال پیش باخبر شده بودم که قرار است منتشر شود، اما تا دیروز هیچ اطلاع تازه‎ای نداشتم که کارش به کجا رسیده. از مجله‎ی “گیتانما” حرف می‎زنم. “گیتانما” ترجمه‎ی فارسی …