بایگانی برچسب: نشست خبری

جشن هفتم: ۶

نشست خبری به منظور روش شدن دستور کار “دبیرخانه هماهنگی راهنمایان گردشگری ایران”، و همچنین چگونگی برگزاری جشن هفتم در کرمان دیروز، شنبه ۲۱ دیماه با حضور دو تن از اعضای هیات مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و همچنین دو تن از اعضای هیات مدیره “کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور” برگزار …