بایگانی برچسب: ميراث جهاني

تا امروز

امروز متوجه شدم که یک اثر دیگر از ایران در فهرست «حافظه جهانی» (Memory of the World) در سال ۲۰۰۹ به ثبت رسیده است. به همین منظور فهرست تمام آثار جهانی ایران که تا امروز در فهرست یونسکو دیده می‌شوند را در این‌جا می‌آورم: حافظه جهانی: ۱- شاهنامه بایسنقری، ۲- وقف‌نامه رَبع رشیدی، ۳- اسناد اداری …

ده‌تایی شدیم

سازه‌های آبی شوشتر به عنوان دهمین میراث جهانی ایران در فهرست یونسکو به ثبت رسید. از این بابت بسیار خوشحالم و امیدوارم کتابی که با همکاری خانم «پرتو حسنی‌زاده» درباره‌ی هر ۱۰ میراث جهانی ایران نوشته‌ایم، به چاپ برسد. ما از قبل پیش‌بینی کرده بودیم که شوشتر ثبت می‌شود و برای همین این کتاب را …

گردشگری در سایت‌های میراث جهانی

شاید تا قبل از این دورانی که در آنیم، هیچ‌گاه کنجکاوی و حتی نیاز جامعه‌ها نسبت به یکدیگر، تا به این اندازه نبوده است. به همین دلیل، موضوعاتی همچون گفتگوی تمدن‌ها، صلح جهانی، حفظ محیط زیست و ثبت آثار میراث جهانی در راستای گرامیداشت حافظه و میراث بشری، به عنوان یک ضرورت در دنیای امروز مطرح می‌شوند.