بایگانی برچسب: محمد گائینی

عروسک سفرنگار

به این ترتیب وبلاگ عروسک حامی محیط زیست، “چیتبال” را به حضور معرفی می شود: عنوان وبلاگ: http://cheetball.blogfa.com مدیر وبلاگ: محمد گائینی در این وبلاگ، سفرهای “چیتبال”ها (کوشکی و دلبر) توسط شخص یا اشخاصی که آن ها را با خود به سفر ببرند نگاشته خواهد شد. علاقمندان برای همسفر شدن با “چیتبال”ها  و نوشتن سفرنامه از …