بایگانی برچسب: محمدحسن رحیمیان

ماجرای دوستی منوچهر و ایرج

در اسطوره های ایرانی، “منوچهر” یکی از نوادگان (نسل نهم) “ایرج” به شمار می رود که کین نیای بزرگش را از “سلم” و “تور” (برادران ایرج) می ستاند. اما در عصر ما “منوچهر” و “ایرج” دو دوست هستند نه پدر و پسر. درضمن “آرش” تیرش را در عصر “منوچهر” پرتاب کرد. بگذارید ماجرای دوستی دکتر …