بایگانی برچسب: دهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری سراسر کشور

گردهمایی دهم: ۲

مرام‌نامه دهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری سراسر کشور در تاریخ ۱ تا ۴ اسفند سال ۱۳۹۵ هجری خورشیدی “دهمین گردهمایی بزرگ راهنمایان گردشگری” با حضور تعداد بیش از ۷۰۰ نفر از راهنمایان گردشگری از همه استان‌ها در استان گیلان با توجه به بندهای زیر برگزار شد: – دهمین گردهمایی با عنایت و توجه به مرام‌های قبلی …