بایگانی برچسب: دهباشی

بخارا ۸۶

شماره ۸۶ مجله فرهنگی و هنری “بخارا” (فروردین – اردیبهشت ۹۱) به قیمت ۱۰هزار تومان منتشر شد. آقای علی دهباشی که یکی از داوران بخش مکتوب “جشنواره سفرنامه نویسی ناصرخسرو قبادیانی” بودند، گزارش این مراسم را در صفحات ۶۱۵ تا ۶۲۲ منتشر کرده اند.