بایگانی برچسب: خیابان استروگت

۲۴- کپنهاگ

۱۰۰ یورو دادم، ۶۳۵ کرون دانمارک گرفتم. بله، در “کپنهاگ” هستیم… امروز صبح (۳ سپتامبر) “برلین” را ترک کردیم و به بندر “Puttgarden” آلمان آمدیم. در آنجا با پرداخت ۳۰۰ یورو با اتوبوس سوار کشتی های Ferry شدیم و بعد از یک ساعت در بندر Rodby دانمارک پیاده شدیم. دو ساعت بعد به “کپنهاگ” رسیدیم. …