بایگانی برچسب: جایزۀ قلم همینگوی

تیر آخر

اصطلاح Parthian Shot در زبان انگلیسی به روشی از تیراندازی سپاهیان اشکانی اشاره دارد. در این حالت، سوارکار چنان نشان می‌دهد که در حال فرار یا عقب‌نشینی است، در عین حال، نیم‌تنهٔ بالایی خود را به سمت دشمن برمی‌گرداند و در حالت تاخت، تیرش را می‌اندازد. فارغ از این شیوه که به نام اشکانیان (پارتیان) …