بایگانی برچسب: بیمه دانا

بدون شک امروز، ۲۳ دیماه ۱۳۹۲ روز بزرگی در تاریخ محیط زیست ایران است

تفاهم نامه بیمه یوز امضا شد: http://www.yjc.ir/fa/news/4705485/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF http://www.tasnimnews.com/Home/Single/248151 http://www.akhbarbank.com/vdcgwn9x.ak9zu4prra.html http://www.jahannews.com/vdccmmq112bq1i8.ala2.txt http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(ip14m3xd2sehsdi0d3mx2imz))/detail/332446/society/environment http://webzine.mehrnews.com/FullStory/News/?NewsId=11351

انگیزه هایم را چه می شود…

آنقدر گرفتارم که حتی وقت ندارم کمی افسرده باشم… متاسفانه خبرها حاکی از آن است که فیفا با درج لوگوی یوزپلنگ آسیایی بر روی پیراهن تیم ملی موافقت نکرده است. این موضوع برای دوستان و همکارانی که چندین ماه برای عملی شدن این قضییه سعی کردند بسیار مایوس کننده و ناراحت کننده است. با این …