بایگانی برچسب: بازار

باغ، بازار، خانه

از لحاظ استعاری شاید بتوان روحیه‌ی یک #بشر_ایرانی را با سه ساحت و فضای #معماری_بومی تطبیق داد و تفسیر کرد؛#باغ، #خانه، #بازار اگر این سه فضا را بر روی یک خط راست در نظر بگیریم، باغ در یک سو، بازار در سوی مخالف و خانه در میان این دو واقع می‌شوند. به نظرم با اندکی …

عجایب ایران

مطالب زیر، متونی هستند که به سفارش روزنامه همشهری در سال ۱۳۸۵ دو روز در هفته برای یک ستون با عنوان “عجایب ایران” می‌نوشتم. تصمیم گرفتم این‌ها در این‌جا جمع آوری کنم تا بهتر در دسترس باشند، هرچند که ممکن است برخی از اطلاعات قدیمی شده باشند یا من دیگر بر آن باور قدیم نباشم. …

بازار

بازار در فرهنگ‌های فارسی با تعاریف متعددی آمده است که از آن جمله می‌توان به این معانی اشاره کرد : ۱- خرید و فروش کالا؛ ۲- کوچه‌ی سرپوشیده که از دو سوی دارای دکان‌ها باشد؛ ۳-عظمت بشریت؛ ۴-رونق امور دینوی؛ ۵- جایی که محل خرید و فروش کالا، خواه مسقف یا غیرمسقف باشد.