بایگانی برچسب: ايشتار

گیل‌گمش ۸

عشق: گیل‌گمش و انکیدو، دشمن (هوووه) را مغلوب می‌کنند و به شهر بازمی‌گردند. در این بخش از داستان بازگشت انکیدو چندان قابل توجه نیست، اما گیل‌گمش پهلوان مورد توجه «ایشتار» قرار می‌گیرد: “ایشتار بانو-خدای در زیبایی او (گیل‌گمش) دید: گیل‌گمش بیا و جفت من باش… تو مرد من باش که من به جان می‌خواهم جفت …

استر و مردخای

در نزدیکی میدان امام خمینی شهر همدان بنایی وجود دارد که مقبره “استر و مردخای” نامیده می‌شود. هر چند که این شهرت برای بناهای دیگری از جمله بقعه “پیربکران” در سی کیلومتری جنوب اصفهان که از بناهای ابتدای قرن هشتم هجری و ماقبل آن است هم وجود دارد.