بایگانی برچسب: استراسبورگ

استراسبورگ (ناتمام)

“مونیخ” را که ترک کردیم، با گذر از “اشتوتگارت” خودمان را به “استراسبورگ” رساندیم. شهری که قبلا ندیده بودمش اما حالا که در یک هوای بسیار خوب در کوچه هایش قدم زدم و اطلاعاتش را به دست آوردم، خواستگارش شدم.