تحقيق‌هاي آينده و كمك شما

نام شهرها

وقتی به سمت بخش‌های ترکمن نشین و آذری زبان ایران می‌رویم نام روستاها و مکان‌ها از “آق” و “قره” (سیاه و سفید)تشکیل شده و وقتی به سمت گیلان می‌رویم نام روستاها و مکان‌ها این طوری است: رودسر، رامسر، چابکسر یا تنکابن، توتکابن… یعنی به بالا و پایین، اشاره می‌شود. به استان لرستان و ایلام که می‌رویم …

نام‌آوران خراسان

علاقه وافری به خراسان، در واقع به خراسان بزرگ دارم.تا جایی که دوست داشتم در آن منطقه به دنیا می‌آمدم. در این اندیشه هستم که تحقیقی هر چند کوچک در رابطه با نام‌آوران خراسان اعم از دانشمندان و شاعران و عارفان و بزرگانش انجام دهم.

کتابی برای راهنمایان گردشگری

خیلی‌ها می‌دانند که حدود دو سال می‌شود که به فکرنوشتن کتابی برای راهنمایان گردشگری هستم. عناوین کتاب آماده شده‌اند. تعداد زیادی از مطالب کتاب هم آماده شده‌اند. فقط باید وقت بیشتری بگذارم تا تمامش کنم. به نظرم کتاب مفیدی خواهد بود.

قبرستان

در صدد هستم که کتابی در رابطه با نماد سنگ قبرها، شکل خود سنگ قبرها و آیین‌هایی که بر سر مزارها انجام می‌شود (در همه‌ی ایران)، بنویسم. دانسته‌هایم در این مورد ناچیز است. باید بیش‌تر سفر کنم و بخوانم و عکس بگیرم.

آویزه

در فکر این هستم که تحقیقی در مورد آویزه‌ها انجام دهم. آویزه‌هایی که از آیینه اتومبیل‌هایمان و صورت اسبهایمان و سردر خانه‌هایمان آویزان می‌کردیم و می‌کنیم. خیلی حرف‌ها در این میانه هست.