نمادهای اسکناس یک دلاری

برای خواندن این مطلب بهتر است که یک اسکناس یک دلاری در دست داشته باشید. هرچند که نمادها می‌توانند تفاسیر مختلفی داشته باشند ولی تلاش شده که اطلاعات زیر ،درباره طراحی و مفهوم بعضی از تصاویر اسکناس یک‌ دلاری براساس نقطه نظرات تاریخی (و در مواردی بر پایه تعابیر ثبت نشده) ارائه شود. اسکناس یک … ادامه خواندن نمادهای اسکناس یک دلاری