آرشیو برچسب ها: گيل‌گمش و انكيدو

گيل‌گمش 7

پا در سفر: گيل‌گمش و انكيدو به دستور «شمش»، خداي خورشيد به جنگ «هوووه» (هومبابا / خومبابا) مي‌روند. «هوووه» عفريتي است كه از جنگل درختان سدر خدايان نگهداري مي‌كند. آن‌ دو قبل از سفر سختي كه در پيش دارند، به ديدار مادر گيل‌گمش (ري‌شت) كه روشن‌بين و داناست مي‌روند. سپس با دعاي خير مادر و …