بایگانی برچسب: گهستونی

مرتبط با گردشگری ادبی

لوکیشن یابی در آثار شاعران و نویسندگان خوزستان سخنگوی “انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان” (مجتبی گهستونی) در نخستین سلسله نشست های دو هفتگی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری خوزستان درباره لوکیشن یابی در آثار شاعران و نویسندگان خوزستانی با تاکید بر نخستین همایش بین المللی گردشگری ادبی سخن گفت. وی با توجه به تصمیم انجمن …