آرشیو برچسب ها: کاروانسرا

سفر فقط به رفتن نیست؛ گاه باید نشست، به مسیر نگریست و از راه گفت به سنت “کاروانسرا” برآنیم که هر ماه ( بمدت یکسال ) پیرامون سفر و موضوعات مرتبط به آن، از دیدگاه رهروان حرفه‌اى ، در قالب یک برنامه سخنرانى یا گفت و شنود سامان دهیم.این پنج شنبه با محمد تاجران؛ جهانگرد، …

سفر نیم روزه به ساوه

برای انجام یک کار، با خانم منصوره ابراهیمی، همسرشان و الهام (دخترشان) به ساوه رفتیم. کارمان را انجام دادیم و بعدش از برخی جاذبه های ساوه بازدید کردیم که از شرح آن ها خودداری می کنم. اما در 15 کیلومتری شهر ساوه، روستایی به نام “باغ شیخ” وجود دارد که کاروانسرای متروکی به همین نام …