بایگانی برچسب: چیتبال

حضور عروسک “چیتبال” در برزیل قبل از حضور تیم ملی

“مرضییه نقیبی” (عضو انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان مازندران) تا کنون دو عدد از این عروسک های “چیتبال” را ساخته است. با یکی از آنها در سفر گروه دوچرخه سواری (در مسیر میاندشت به بیارجمند) آشنا شدید. اما این یکی توسط “امید غلامعلی پور” (عضو انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران) این روزها در آمریکای …