آرشیو برچسب ها: ميراث كشاورزي

«ميراث كشاورزي» فرصتي مناسب براي نمود فرهنگ ايران و رونق گردشگري

قبل از خواندن: اگر طبيعت فقط كمي به من فكر داده باشد، بخشي از آن را براي نوشتن اين مقاله صرف كردم. هرچند آن‌قدر به همه چيز فقط تُك زدم كه شايد كسي متوجه نشود چه مي‌خواستم بگويم.