آرشیو برچسب ها: ميراث جهاني

تا امروز

امروز متوجه شدم كه يك اثر ديگر از ايران در فهرست «حافظه جهاني» (Memory of the World) در سال 2009 به ثبت رسيده است. به همين منظور فهرست تمام آثار جهاني ايران كه تا امروز در فهرست يونسكو ديده مي‌شوند را در اين‌جا مي‌آورم: حافظه جهاني: 1- شاهنامه بایسنقري، 2- وقف‌نامه رَبع رشيدي، 3- اسناد اداري …

ده‌تايي شديم

سازه‌هاي آبي شوشتر به عنوان دهمين ميراث جهاني ايران در فهرست يونسكو به ثبت رسيد. از اين بابت بسيار خوشحالم و اميدوارم كتابي كه با همكاري خانم «پرتو حسني‌زاده» درباره‌ي هر 10 ميراث جهاني ايران نوشته‌ايم، به چاپ برسد. ما از قبل پيش‌بيني كرده بوديم كه شوشتر ثبت مي‌شود و براي همين اين كتاب را …

گردشگري در سايت‌هاي ميراث جهاني

شايد تا قبل از اين دوراني كه در آنيم، هيچ‌گاه كنجكاوي و حتي نياز جامعه‌ها نسبت به يكديگر، تا به اين اندازه نبوده است. به همين دليل، موضوعاتي همچون گفتگوي تمدن‌ها، صلح جهاني، حفظ محيط زيست و ثبت آثار ميراث جهاني در راستاي گراميداشت حافظه و ميراث بشري، به عنوان يك ضرورت در دنياي امروز مطرح مي‌شوند.